Brage Baklien

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Jensen, Siv

Finansdepartementet - Erna Solbergs regjering

22.01.2019–24.01.2020

Statssekretær

for statsråd Dale, Jon Georg

Samferdselsdepartementet - Erna Solbergs regjering

31.08.2018–22.01.2019

Statssekretær

for statsråd Solvik-Olsen, Ketil

Samferdselsdepartementet - Erna Solbergs regjering

17.01.2018–31.08.2018

Statssekretær

for statsråd Jensen, Siv

Finansdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.12.2016–17.01.2018