Guri Størvold

Tidligere roller:

Statssekretær (permisjon)

for statsråd Navarsete, Liv Signe

Kommunal- og regionaldepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

06.03.2011–02.10.2011

Statssekretær

for statsråd Navarsete, Liv Signe

Kommunal- og regionaldepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.10.2009–03.02.2012

Konstituert statssekretær

for statsråd Navarsete, Liv Signe

Samferdselsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

15.09.2008–20.10.2009

Statssekretær

for statsråd Haga, Åslaug

Olje- og energidepartementet (av 1997) - Jens Stoltenbergs andre regjering

21.09.2007–20.06.2008

Statssekretær

for statsråd Haga, Åslaug

Kommunal- og regionaldepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

17.10.2005–21.09.2007

Politisk rådgiver (Sp)

for statsråd Enoksen, Odd Roger

Kommunal- og regionaldepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

12.05.1999–17.03.2000