Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Svar til representanten Rolf Hellem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Svar på interpellasjon fra representanten Rolf Hellem.
Stortinget, 6. mai 1970.

Kilde: Riksarkivet