Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale ved nedlegging av grunnstein på Norges Landbrukshøgskole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved nedlegging av grunnstein ved Auditorium Maximum på Norges Landbrukshøgskole.
Ås i Akershus, 19. juni 1969.

Kilde: Riksarkivet