Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Regjeringen Bortens tiltredelseserklæring 1965

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen Bortens tiltredelseserklæring 1965 (pdf).
Stortinget, 22. oktober 1965.

Kilde: www.stortinget.no