Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale på Norges Bondelags årsmøte 1967

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale på Norges Bondelags årsmøte.
Volda, 14. juni 1967.

Kilde: Riksarkivet