Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Foredrag i Den norske Ingeniørforening

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Foredrag i Den norske Ingeniørforening.
Oslo avdeling, 13. november 1968.

Kilde: Riksarkivet