Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Kong Olav Vs trontale 1969-1970 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1969-1970 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 114. ordentlige Storting. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Dagfinn Vårvik.
Stortinget, 9. oktober 1969.

Kilde: www.stortinget.no