Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale ved Embetsmennenes Landsforbunds 50-årsjubileum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved Embetsmennenes Landsforbunds 50-årsjubileum.
Universitetets aula, Oslo, 9. desember 1968.

Kilde: Riksarkivet