Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Innlegg i trontaledebatten 1969

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg i trontaledebatten 1969.
Stortinget, 20. oktober 1969.

Kilde: Riksarkivet