Per Haugestad

Tidligere roller:

Personlig sekretær (H)

for statsråd Stray, Svenn Thorkild

Utenriksdepartementet - Per Bortens regjering

05.10.1970–17.03.1971