Historisk arkiv

Statsminister Per Borten

Tale til Norske Håndverks- og Industribedrifters Forbund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Borten

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved Norske Håndverks- og Industribedrifters Forbunds generalmøte.
Drammen, 26. mai 1970.

Kilde: Riksarkivet