Historisk arkiv

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1961

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1961 (pdf).
Opplest av Kongen, som erklærte det 105. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 16. juni 1961.

Kilde: www.stortinget.no