Olav Bruvik

Tidligere roller:

Sosialminister (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Einar Gerhardsens tredje regjering

18.02.1961–30.12.1962

I embetet til sin død 30.12.1962.