Historisk arkiv

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1960

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1960 (pdf).
Opplest av Kongen, som erklærte det 104. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 30. september 1960.

Kilde: www.stortinget.no