Historisk arkiv

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1959

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1959 (pdf).
Opplest av Kongen, som erklærte det 102. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 10. januar 1959.

Kilde: www.stortinget.no