Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Utdrag av middagstale om U2-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Utdrag av middagstale om U2-saken, til medlemmer av Det øverste sovjet.
Regjeringsmiddag, Oslo, 13. mai 1960.

Kilde: Olaf Solumsmoen og Olav Larssen:
Med Einar Gerhardsen gjennom 20 år, Oslo 1967, www.nb.no