Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Utdrag av tale på Arbeiderpartiets landsmøte 1955

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Utdrag av tale på Arbeiderpartiets landsmøte 1955.
Folkets Hus, Oslo,19. mai 1955.

Kilde: Olaf Solumsmoen og Olav Larssen:
Med Einar Gerhardsen gjennom 20 år, Oslo 1967, www.nb.no