Historisk arkiv

Statsministerens kontor

Kronprinsregent Olavs tale ved Stortingets avslutning 1955

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Kronprinsregent Olavs tale ved Stortingets avslutning 1955 (pdf).
Opplest av Kronprinsregenten, som på Kongens vegne erklærte det 99. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 9. desember 1955

Kilde: www.stortinget.no