Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Tale ved overrekkelse av Voksenåsen til Sverige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved overrekkelse av Norges nasjonalgave til Sverige.
Voksenåsen, Oslo, 2. oktober 1960.

Kilde: Solumsmoen og Olav Larssen:
Med Einar Gerhardsen gjennom 20 år, Oslo 1967, www.nb.no