Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Utdrag av tale på landskonferanse for statlige samarbeidsutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Utdrag av tale på landskonferanse for statlige samarbeidsutvalg.
Oslo, 22. oktober 1962.

Kilde: Olaf Solumsmoen og Olav Larssen:
Med Einar Gerhardsen gjennom 20 år, Oslo 1967, www.nb.no