Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Kong Olav Vs trontale 1961-1962 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1961-1962 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 106. ordentlige Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Helge Sivertsen.
Stortinget, 9. oktober 1961.

Kilde: www.stortinget.no