Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Foredrag ved åpning av valgkampen 1955

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Foredrag ved åpning av valgkampen 1955.
Saga kino, Oslo, 11. september 1955.

Kilde: Virksomme Ord, www.uib.no