Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Kommentar etter Cuba-krisen 1962

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Kommentar etter Cuba-krisen 1962.
28. oktober 1962.

Kilde: Olaf Solumsmoen og Olav Larssen:
Med Einar Gerhardsen gjennom 20 år, Oslo 1967, www.nb.no