Historisk arkiv

Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1965

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen IV

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1965 (pdf).
Opplest av Kongen, som erklærte det 109. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 26. juni 1965.

Kilde: www.stortinget.no