Olav Kjørven

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Johnson, Hilde Frafjord

Utenriksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

26.10.2001–15.02.2005

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Johnson, Hilde Frafjord

Utenriksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

23.11.1997–17.03.2000