Hilde Frafjord Johnson

Tidligere roller:

Utviklingsminister (KrF)

Utenriksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–17.10.2005

Utviklingsminister (KrF)

Utenriksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

17.10.1997–17.03.2000

Fra 19.12.1997 hadde utviklingsministeren ansvar også for menneskerettighetssaker i Utenriksdepartementet.

Personlig sekretær (KrF)

for statsråd Bondevik, Kjell Magne

Utenriksdepartementet - Jan P. Syses regjering

16.10.1989–03.11.1990