Forsiden

Liv Monica Bargem Stubholt

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Haga, Åslaug

Olje- og energidepartementet (av 1997) - Jens Stoltenbergs andre regjering

21.09.2007–20.06.2008

Statssekretær

for statsråd Støre, Jonas Gahr

Utenriksdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

07.11.2005–21.09.2007