Syver Glordencio Mendoza Zachariassen

Nåværende rolle:

Politisk rådgiver (Sp)

for statsråd Tvinnereim, Anne Beathe

UtenriksdepartementetJonas Gahr Støres regjering

28.03.2022–