Eivind Vad Petersson

Nåværende rolle:

Statssekretær

for statsråd Eide, Espen Barth

UtenriksdepartementetJonas Gahr Støres regjering

16.10.2023–

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Huitfeldt, Anniken

Utenriksdepartementet - Jonas Gahr Støres regjering

14.10.2021–16.10.2023