Tordis Langseth

Tidligere roller:

Personlig sekretær (Sp)

for statsråd Vraalsen, Tom Eric

Utenriksdepartementet - Jan P. Syses regjering

30.04.1990–03.11.1990