Bjørg Sandkjær

Nåværende rolle:

Statssekretær

for statsråd Tvinnereim, Anne Beathe

UtenriksdepartementetJonas Gahr Støres regjering

14.10.2021–