Janne Haaland Matlary

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Vollebæk, Knut

Utenriksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

06.11.1997–17.03.2000