Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Foredrag i tillitsmannsmøte i Oslo Arbeiderparti

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Foredrag i tillitsmannsmøte i Oslo Arbeiderparti.
Oslo, 1. februar 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv