Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Foredrag i Oslo Handelsstands Forening

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Foredrag i Oslo Handelsstands Forening.
Oslo, 17. februar 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv