Historisk arkiv

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1971

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1971 (pdf).
Opplest av Kongen, som erklærte det 115. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 18. juni 1971.

Kilde: www.stortinget.no