Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Foredrag på AUFs sommerleir 1971

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Foredrag på AUFs sommerleir.
Utøya, Tyrifjorden, 21. juli 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv