Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Innlegg i trontaledebatten 1971

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg i trontaledebatten 1971.
Stortinget, 19. oktober 1971.

Kilde:Arbeiderbevegelsens arkiv