Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Innlegg på De folkelige opplysningsforbunds møte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg på De folkelige opplysningsforbunds møte.
Gladsaxe, Danmark, 29. mai 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv