Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Innlegg på rådsmøte i Sosialistiske Internasjonale 1971

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg på rådsmøte i Sosialistiske Internasjonale.
Helsingfors 26. mai 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv