Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Kong Olav Vs trontale 1972-1973 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1972-1973 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 117. ordentlige Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Inger Louise Valle.
Stortinget, 3. oktober 1972.

Kilde: www.stortinget.no