Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Foredrag på ANSAs seminarer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Foredrag på ANSAs seminarer.
Association of Norwegian Students Abroad.
Universitetssenteret, Blindern, Oslo, 16. august 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv