Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Åpningstale på landskonferanse om arbeiderbevegelsen og idretten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Åpningstale på landskonferanse om arbeiderbevegelsen og idretten.
Oslo, 14. oktober 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv