Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Tale ved kong Olav Vs åpning av Festspillene i Bergen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved kong Olav Vs åpning av Festspillene i Bergen.
Bergen, 24. mai 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv