Torbjørn Mork

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Højdahl, Odd

Sosialdepartementet (av 1916) - Trygve Brattelis første regjering

19.03.1971–18.10.1972