Odd Højdahl

Tidligere roller:

Sosialminister (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Trygve Brattelis første regjering

17.03.1971–18.10.1972