Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Tale i Arbeiderpartiets landsstyre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale i Arbeiderpartiets landsstyre.
Oslo, 28. september 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv