Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Nyttårstale på NRKs utenlandsprogram 1972

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Nyttårstale på NRKs utenlandsprogram.
NRK radios kortbølgesending, 1. januar 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv