Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Åpning av prøveproduksjon på Ekofisk-feltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Åpning av prøveproduksjon på Ekofisk-feltet.
Ombord på Gulftide, 9. juni 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv