Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Foredrag på  Arbeiderpartiets landsmøte 1971

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Foredrag på Arbeiderpartiets landsmøte 1971.
Oslo, 9. mai 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv